AYDIN YAVAŞ PAN TRİO

Aydın Yavaş; Pan flütün ülkemizdeki bir numaralı icracısı ve akordeon ustası olan sanatçı büyük pan flüt ustası Gheorghe Zamfir’in de öğrencisi. Yavaş Maestro Zamfir ile dünyada ilk kez birlikte bir albüme
de imza attı. Bursa Uludağ Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü’nde akordeon öğretim elemanı olarak görev yaptı. Çok sayıda ülkede etnik festivallere akordeonla katılan sanatçı, 2001 yılında Balkan Akordeon
Orkestrası’nı kurdu ve yurt içi ve yurtdışında çok sayıda konser verdi.
1952 Tiflis doğumlu Mihail Chumburidze, Tiflis Filarmoni Orkestrası’nda solist olarak çalıştı ve Tiflis Üniversitesi’nde uzun yıllar
profesör olarak görev yaptı. 2006 Yılında Eskişehir doğumlu Melis
Naz Ünver, Aydın Yavaş ile 4 yaşında piyano, 8 yaşında ise panflüt çalışmalarına başladı. 2.Uluslararası Gheorghe Zamfir Panflüt Festivali’nde, konuk çocuk sanatçı olarak sahneye çıktı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda (AÜDK) klarnet çalışmalarını sürdürüyor.

The most prominent performer of syrinx in Turkey and a master of accordion, Mr.Yavaş is a also student of great pan flute master Gheorghe Zamfir. He also made an album project together for the first time with Maestro Zamfir. He worked as a lecturer of accordion at Bursa Uludağ
University Department of Music Education. He participated in numerous ethnic festivals around the world with his accordion, and
founded the Balkan Accordion Orchestra and gave quite a number of concerts home and abroad Born in 1952 in Tbilisi, Mihail Chumburidze
worked at Tbilisi Philharmonic Orchestra as a soloist, and also worked as a professor in Tbilisi University between for a long time. Born in 2006 in Eskişehir, Melis Naz Ünver started to study piano at the age of 4 and syrinx at 8 with Aydın Yavaş. She performed on stage as a guest child artist at the 2nd International Gheoghe Zamfir Pan Flute Festival. She continues to study clarinet in Anadolu University State Conservatory.