HASAN BÜLENT KAHRAMAN

YAZAR / SANAT ELEŞTİRMENİ / AKADEMİSYEN

Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (1980) mezunu. Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde yüksek lisans, Bilkent
Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde de doktora yaptı. Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi
ve Sabancı Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1977 yılından bu yana yazar ve sanat eleştirmeni olarak da çalışıyor. Kültür Bakanlığı’nda Yayınlar Dairesi Başkanı ve Başdanışman oldu. Radikal Gazetesi’nde uzun süre köşe yazdı. Rotterdam Belediyesi Sanat Kurulu, Eczacıbaşı İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (Danışma Kurulu), Sakıp Sabancı Müzesi (Yönetim Kurulu), Akbank (Sanat Danışma Kurulu), TÜSES, SODEV, Tarih Vakfı, Yazarlar Sendikası, Edebiyatçılar Derneği ve Middle East Studies Association of North America gibi üye olduğu çeşitli kuruluşlarda hizmet verdi. Kadir Has Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı ve İletişim Tasarımı Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüttü. Sabah Gazetesi’nde köşe yazdı. Kahraman’ın çok sayıda basılı eseri
bulunuyor. Halen Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Rektör Yardımcısı ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı.


After graduating from the Department of Civil Engineering at Gazi University in 1980, he pursued his master’s degree in Economics and doctoral degree in Political Science at Bilkent University. He taught at Hacettepe University, Middle East Technical University, Bilkent University, and Sabancı University. Since 1977, he has also worked as a writer and an art critic. He served as a Senior Advisor and Head of Department Publications in the Ministry of Culture. He wrote for Radikal newspaper for a long time. Kahraman was a member of the Arts Council of Rotterdam Municipality. He serves as an Advisory Board
Member of Eczacıbaşı Istanbul Culture and Art Foundation; and Sakıp Sabancı Museum Member of the Board, Akbank Art Advisory Board member, member of American Political Science Association (APSA), College Art Education (CAA), TÜSES, SODEV, Tarih Vakfı, Writers Association, Literature Association, and Middle East Studies Association of North America. He served as the Vice-chancellor
and the Head of Department of Communication Design at Kadir Has University. He wrote a column for Sabah newspaper. He has numerous books published. Currently he is the Vice-chancellor at Işık University Faculty of Fine Arts and Dean of Faculty of Architecture and Design.