HÜSAMETTİN KOÇAN

RESSAM, AKADEMİSYEN, MÜZE KURUCU

PROF. Dr. KOÇAN, Bayburt doğumlu, ressam, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülte Dekanlığı yapmış, sayısız ulusal ve uluslararası resim sergileri düzenlemiş ve sergilere bireysel ve de karma olarak katılmış, ödüller almış, dönem dönem memleketinde müze açmak için ticari resimler yapmak zorunda kalarak, 2005 yılında, Baksı Müzesini kurmuştur.

Sanat ve zanaatı Türkiye’ye ve Dünya’ya resimle anlatarak, babasının isteğini yerine getirmiş, Baksı köyüne dönmüşlerdir, ailecek. Bu nedenle resimlerinde GÖÇ temasına ağırlık vermiştir. Şamanik geleneklerle, 2010 yılından itibaren de bu çalışmayı şenliklere dönüştürerek çocukları ve daha sonra kadınları da bu konuya dahil etmiştir.2014 yılında Baksı Müzesi Avrupa Konseyi ödülüyle taçlanmıştır. Çalışmalarıyla Cumhuriyet döneminin örnek alınacak sanatçıları arsında yer almakta ve Cumhurbaşkanlığı sanat ödülü sahibidir.

He is born in Bayburt. He is an artist and a painter, had worked as a professor and a Fine Arts Faculty Dean at Marmara University. He has arranged and joined in national and international painting exhibitions as only himself and with the other painters; has won many artistic rewards; also had to have already painted commercial Works and Crafts in order to settle an art museum in his town, Baksi; then finally established Baksi Museum in 2005 in Baksi village in Bayburt. He has explained and exposed Art and Craft into Turkey and the World by giving his and others’ paintings, also fulfilled his father’s wish into reality be returning to their town as migrants with his family. That’s why he had worked on immigration theme on his art products. He has included the children and not so much later including the women in his project by having transformed into festives with the Shamanic traditions since 2010. Baksi Museum was crowned by Council of Europe in 2014. He is the most important example with his works, arts and crafts, projects, realised projects in the period of Republicity and has won the President Art Reward.