JÜLİDE YALÇIN

KEMAN RESİTALİ

1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Devresi’nden mezun oldu. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları’ndan 1992 yılında yüksek lisans diplomasını aldı. New England Conservatory of Music, Longy School of Music’de; Sanatta Yeterlik ve Artist

Solo Keman Diplomaları’nı tamamladı. Çok sayıda uluslararası ödülü bulunan sanatçı, katıldığı yurtdışı festivallerde dünyanın önde gelen müzisyenleriyle birlikte konserler verdi, önemli bestecilerin eserlerini yorumladı. Kurucusu olduğu Hitit Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ile Dışişleri ve Kültür Bakanlıkları’nın düzenlediği etkinlikler çerçevesinde yurtdışı ve içinde çok sayıda konser verdi. Yeşim Gökalp ile “Kırsaldan Ezgiler” CD kaydını yaptı. Solist olarak, yurtiçi ve dışında çok

sayıda orkestrayla çaldı, festivallerde resitaller verdi. Kurucusu olduğu Suzuki Müzik Eğitim Derneği ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile uluslararası eğitmen eğitimi seminerleri düzenledi. New Bulgarian Üniversitesi’nde her yıl masterclass yapıyor. Yalçın,

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda 1.Konzertmaister görevine devam ediyor.

Jülide Yalçın, born in Ankara, graduated from Higher Term of Hacettepe University Ankara State Conservatory in 1990. She received her postgraduate diploma in Bilkent University Music and Performing
Arts Department in 1992. She completed Graduate and Artist Solo Violin Diplomas in Longy School of Music at New England Conservatory of Music. She has many international awards, and gave
concerts with world renown musicians in festivals abroad, interpreted works of significant composers. She recorded the CD “Kırsaldan Ezgiler” (Tunes from the Countryside) with Yeşim Gökalp. As a soloist, she gave concerts many orchestras home and abroad, also gave recitals in festivals. She founded Suzuki Music Education Association and organized international trainer training seminars with Life Long Education Center at Kadir Has University. She makes masterclasses each year at the New Bulgarian University. Yalçın carries on her duty as the 1st Konzertmaister at the Presidential Symphony Orchestra.