KARAAĞAÇ TRİO

Prof. Dr. Ebru Karaağaç, 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Polonya Karol Lipinski Müzik Akademisinde keman eğitimi üzerine uzmanlaştı. Ulusararası solo
keman ve oda müziği çalıştaylarına katıldı. Halen Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyesi olarak
görev yapıyor. Prof. Dr. Burak Karaağaç, 2011 yılında Polonya Karol Lipinski Müzik Akademisi’nde Kontrabas Eğitmenliği üzerine ihtisas
programını tamamladı. Uluslararası master class’lar düzenledi, uluslararası kontrabas yarışmalarındaki jüri üyelikleri ve çok
sayıda ödülü bulunuyor. Halen Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı ve Caz Ana
Sanat Dalı öğretim üyesi olarak çalışıyor. Bakü Müzik Akademisi Piyano Bölümü mezunu Doçent Dr. Günay Tuzkaya, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü’nde yüksek
lisansını bitirdi. Karaağaç lara piyano da Günay Tuzkaya eşlik ediyor.

Prof. Dr. Ebru Karaağaç, graduated from Hacattepe University Ankara State Conservatory in 1998. She specialized in violin training at Karol Lipinski Music Academy in Poland. She participated in international solo violin and chamber music workshops. Currently, she works as
a lecturer in Hacettepe University Ankara State Conservatory. Prof. Dr. Burak Karaağaç completed Post- Doc. Overseas Program on Contrabass
Training at Karol Lipinski Academy in Poland. Besides his masterclasses in numerous countries of the world, he had jury memberships and numerous awards in international contrabass competitions. Currently, he continues his music life as a lecturer in Hacettepe University Ankara State Conservatory Strings Art Major and
Jazz Art Major.Graduated from Baku Music Academy Piano Department Associate Proff. Günay Tuzkaya, finished Hacettepe
University Ankara State Conservatory Piano Department Postgraduate Program. Günay Tuzkaya play together with Karaağaç Trio.