İki Şehrin Hikayesi

Prag-Afyonkarahisar Dostluğu On Beşinci Yılında

Bu kadar uzun süreceği hiç aklınıza gelir miydi? Orta Avrupa cazının beşiği sayılan bir sanat ülkesinden müzisyenler kalksın, yollar aşıp Anadolu’nun kavşak noktalarından birisindeki şehirlerden birine varsın; müziğini, dostluğunu, kültürünü paylaşsın ve bunu tam on beş yıl boyunca kesintisiz yapsın ve bu dostluk köprüsü giderek yeşersin… Ve iki şehir bunu Covid-19 pandemisinin tüm dünyayı kasıp kavurduğu 2020 yılında da başarsın.

Her şey bundan on beş yıl önce başladı. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivalion dokuzuncu yılını kutlamaya hazırlanırken Prag-Afyon şehirleri arasındaki müzik dostluğu da bu yıl on beşinci yılını dolduruyor. Bunca zamandır hep birlikte Anadolu’nun en uzun soluklu ve sürdürülebilir Festivalinde medeniyetler arası dostluğun nasıl olması gerektiğinin en güzel örneğini veriyoruz.

Bundan on beş yıl önce Türkiye’den müzisyen, eleştirmen, basın mensubu ve sanatçıların 2005 Prag Open Caz Festivali’ne katılmalarıyla başlayan Prag-Afyonkarahisar şehirleri arasındaki bu dostluk her yıl hız kazanıyor. Caz Festivali inisiyatifiyle başlatılmış olan bu sivil sanat hareketi, Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali ile daha da perçinlendi ve Praglı önemli müzisyenlerin aktif katılımlarıyla farklı bir ivme kazandı. Bu karşılıklı çaba ile birlikte Festival’in temel hedefleri arasında bulunan kültürler arası diyalogda da önemli aşamalar kaydedildi.

Tümüyle sivil bir girişim olan bu işbirliği daha sonra Praglı sanatçılar ve Afyonkarahisar Festivalleri Genel Yönetmeni Hüseyin Başkadem’in kişisel ve çok etkin çabalarıyla iki şehir arasında uzun vadeli müzikal bir dostluğa dönüştürüldü. Çekya ve diğer Avrupa ülkelerinden çok sayıda sanatçı, bu çerçevede Afyonkarahisar’da 2006 yılından bu yana  yapılan tüm Klasik Müzik ve Caz Festivalleri’ne kesintisiz olarak katılarak konserler verdiler. Festivallerin sosyal hizmet, eğitim ve kültürler arası iletişim boyutlarını çok iyi anlayan ve benimseyen sanatçılar, Afyon’un köy ve kasabalarındaki okullara da gönüllü olarak giderek buralarda atölye çalışmaları, okul konserleri ve söyleşiler gerçekleştirdiler.

Kişisel çabalar ve iyi niyetle gerçekleştirilen Afyonkarahisar-Prag müzik ve sanat işbirliği kısıtlı ekonomik imkanlara karşın her yıl gelişerek ve kesintisiz devam etti.

Afyonkarahisar Festivalleri’nin şimdiki hedefi, Anadolu’nun bu uzun soluklu klasik müzik festivalini kutladığı on dokuzuncu yılında en anlamlı ve coşkulu biçimde gerçekleştirebilmek iken, bu yıl beklenmedik bir şey oldu ve küresel bir salgın hastalık her şeyi durdurdu. Ancak Prag’lı müzisyen dostlarımızla kurduğumuz köprü her zamanki gibi yerinde kaldı. Bu yıl da eski konserlerden görüntülerle on-line olarak dahi olsa Prag-Afyon dostluğunu sürdürebilmek bizler için paha biçilmez.

A Tale of Two Cities:

Prague-Afyonkarahisar Musical Companionship in its Fifteenth Year

Could you ever imagine that it would last that long? Musicians from a country of art which is the cradle of Central European music, setting off to road from their country and reach a city which is at one of the crossroads of Anatolia; sharing their music, friendship, culture and doing this for some fifteen years uninterrrupted, and making this bridge of friendship further blossom… And the two cities seeing through it even in 2020 when the whole world is tyrannized by the Covid-19 pandemic.

It has all started fifteen years ago. While Afyonkarahisar Classical Music Festival is getting prepared for its nineteenth year, the musical companionship between the cities of Prague and Afyon is reaching its fifteenth year. All together we are giving the best of the examples of a fellowship between civilizations through this most long lasting and sustainable Festival which is unique in Anatolia.

The friendship and cooperation between the cities of Prague-Afyonkarahisar which has started fifteen years ago with musicians, critics, journalists and artists form Turkey taking part in the 2005 Prag Open Jazz Festival, continues to gain momentum each year. This civil art movement which started with the initiative of the Jazz Festival has yet been clinched further with the Afyonkarahisar Classical Music Festival, and accelerated with the active participation of the important musicians from Prague. This mutual effort resulted in a leap forward in the inter-cultural dialogue which also was among the main objectives of the Festival.

The cooperation as a purely civil initiative later gave way to a long term musical companionship between the two cities with the very effective efforts of the artists from Prague, and Hüseyin Başkadem, the Art Director of the Afyonkarahisar Festivals. A considerable number of musicians from Czechia and other European countries have been participating in Afyonkarahisar Classical Music and Jazz Festivals since 2006 uninterrupted and making concerts within this context. The musicians understood and accepted the social, educational and inter-cultural communication aspects of the Festivals very well. They volunteered for going to the town and village schools in Afyon and making workshops, school concerts and talking sessions at those places.

Afyonkarahisar-Prague music and art cooperation, which is conducted by individual efforts and good will, went on with continuous progress each year, uninterrupted, despite the limited financial potentials.

While the current priority of Afyonkarahisar Festivals was to materialize the Classical Music Festival, which is to celebrate its nineteenth year with the most meaningful and vigorous way possible, something so unexpected happened this year and a global pandemic brought everything to a halt. However, the bridge we have built with our musician friends from Prague stayed well in place as always. In this respect, it is priceless for us to be able to maintain the Prague-Afyon friendship this year, even if it is just the former concert footage on-line.