YUSUF TAKTAK

RESSAM

1974 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü Prof. Adnan Çoker Atölyesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Salzburg Yaz Akademisi’nde Prof. Mario Deluigu ile kolaj-resimler yaptı. Askerlik sonrası, 1976 -1991 yılları arasında İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde ve Akademi’de öğretim görevlisi olarak çalıştı.
Kısa bir süre Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim görevlisiydi. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi. Türkiye’de ve yurt dışı müzelerde yapıtları bulunan sanatçı, İstanbul’daki atölyesinde
çalışmalarını sürdürüyor. Modern Türk resminin oyun kurucularından biri olarak sanatın teori ve pratikte ülkemizde şekillenmesinde aktif rol oynayan sanatçı, Türk sanatının belleğini oluşturmak için de ciddi çalışmalar yaptı. Öncü Türk Sanatından Bir Kesit sergilerini başlattı;
Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’nin (UPSD) kuruluşunda önemli bir rol üstlendi; Müze’nin arşivini kullanarak, Abdülmecit’in Osman Hamdi’nin kullandıkları başta olmak üzere paletler sergisi gibi birçok önemli sergi düzenledi; yüzlerce öğrenci yetiştirdi.

He graduated from İstanbul Fine Arts Academy, the Class of Prof. Adnan Çoker. He continued his education at Salzburg Summer Academy in Austria. Between the years 1976-1992 he worked at İstanbul Fine Arts Academy as a lecturer, and at the same time at İstanbul Painting and Sculpture Museum. He lectured for a short period
of time at Yeditepe University. In 2005, he started working in Yıldız University Art and Design Faculty. His works are being exhibited
in museums in Turkey and abroad. He works and lives in İstanbul. The artist, who has been playing an active role in shaping art in our country both in theory and in practice, as one of the point guards of Turkish painting, has put serious effort in framing the memory of Turkish art. He started the A Section of Avantgarde Turkish Art exhibitions; he took active part in founding the International Plastic Arts Association (UPSD); using the archives of the Museum, he arranged many significant exhibitions such as the palettes exhibition, including that of Abdulmecid’s and Osman Hamdi Bey’s, in the first place; and he trained
hundreds of students.